ACE CENTER MUSIC LESSONS

ACE CENTER MUSIC LESSONS

PIANO – GUITAR – DRUM – VIOLIN – VOCAL – UKULELE – KEYBOARD

Programme: Basic – Advanced – Certificate Exam Preparation – Singing accompaniment on request.

One course consists of 12 classes

  • Private class (one on one class): 45 minutes or 60 minutes
  • Group class (2 students / class): 60 minutes

SPECIAL OFFERS (for students at ACE Center):

* Students who do not have musical instruments can register to use the practice room for free during their study time at ACE Center.

* Participate in music events organized by ACE Center.

For register please contact :

Hotline: 093 819 8262

Address: 70 Phan Khiêm Ích, Tân Phong Ward, D7, HCMC.

Su-kien-am-nhac-acemusic-2019-17 Su-kien-am-nhac-acemusic-2019-11

TRUNG TÂM ACE MUSIC

- Thường xuyên khai giảng các lớp học đàn piano, đàn guitar, đàn violin, trống, thanh nhạc, đàn ukulele, đàn organ/keyboard ... nhận học viên mỗi ngày.
- Địa chỉ đăng ký: 70 Phan Khiêm Ích, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
Tư vấn giáo dục Hotline/Zalo: 0938198262 hoặc email: info.acemusicvn@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.